top of page

סימולציה ממוחשבת לתפעול רכבות

על התוכנה

חברת INT.TRANS משתמשת בתכנת סימולציה ייעודית לתפעול רכבות RailSys של חברת RMCON.
זהו כלי עוצמתי לניתוח תפעול רכבות המתחשב ב:

 • תשתיות, שיפועי מסילה

 • מערכות תומכות של איתות ובקרה

 • תעדוף מערכות רמזורים בצמתים

 • נתוני האצה ובלימה של הנייד הרכבתי

 • יישום תקני תפעול בינלאומיים, UIC 406

 • תכנון לוח זמנים

 • גאנט אופטימיזציה לסידור צי נייד

 • תכנון תפוסת מסילות ורציפים

 • ניתוח תרחישי איחורים

 • השפעה של אירועי בטחון על התפעול:

אירוע חפץ חשוד במנהרה.jpg

אירוע חפץ חשוד במנהרה

אירוע חפץ חשוד ברחוב.jpg

אירוע חפץ חשוד ברחוב

rmcon_hanover_logo128.png
banner_RailSys11.png

תוצאות הסימולציה

שימוש נכון בסימולציה בשילוב עם ניסיון והבנת כלל הצרכים בכל פרויקט מביאים לייעול בהיבטים משמעותיים רבים:

 • הערכת קיבולות מסילה

 • איתור וביטול צווארי בקבוק

 • גילוי קונפליקטים בתפעול לפי לוח זמנים

 • אופטימיזציה של כמות ומיקום מתקני איתות

 • השוואת חלופות בעלות פרמטרים מרובים

 • הגעה לפתרון מערכתי מיטבי

Gear Wheels

פרויקטים לדוגמא

בחברתנו נצבר ניסיון עשיר מאוד של עשרות סימולציות תפעוליות בפרויקטים שונים.

 

מהתקופה האחרונה: 

 • מסילה רביעית באיילון - סימולציה לניתוח הקיבולת במצב של הוספת מסילה רביעית באיילון, מה שנחשב לצוואר הבקבוק הרכבתי בישראל: 25 ק"מ של ארבע מסילות עם פיצול לגנות ולוד, תדירות של 25 רכבות לכיוון בשעת שיא.

 • קו מטרו ירוק ברכבת הקלה בתל אביב -  אורכו של הקו הוא כ־39 ק"מ, מתוכם 4.5 ק"מ במנהרה. הקו מונה 61 תחנות, מתוכן 5 תחנות תת־קרקעיות ומתפרס על ארבע ערים.

 • מקטע דרומי של הקו האדום ברכבת הקלה בתל אביב - אורכו של הקו הוא כ־24 ק"מ, מתוכם 11 ק"מ במנהרה. הקו מתפרס על חמש ערים ומונה 34 תחנות, מתוכן 10 תת־קרקעיות.

Monitor
bottom of page