top of page

סימולציה ממוחשבת לתפעול רכבות

על התוכנה

חברת INT.TRANS משתמשת בתכנת סימולציה ייעודית לתפעול רכבות RailSys של חברת RMCON.
זהו כלי עוצמתי לניתוח תפעול רכבות המתחשב ב:

 • תשתיות, שיפועי מסילה

 • מערכות תומכות של איתות ובקרה

 • תעדוף מערכות רמזורים בצמתים

 • נתוני האצה ובלימה של הנייד הרכבתי

 • יישום תקני תפעול בינלאומיים, UIC 406

 • תכנון לוח זמנים

 • גאנט אופטימיזציה לסידור צי נייד

 • תכנון תפוסת מסילות ורציפים

 • ניתוח תרחישי איחורים

 • השפעה של אירועי בטחון על התפעול:

אירוע חפץ חשוד במנהרה.jpg

אירוע חפץ חשוד במנהרה

אירוע חפץ חשוד ברחוב.jpg

אירוע חפץ חשוד ברחוב

rmcon_hanover_logo128.png
banner_RailSys11.png

תוצאות הסימולציה

שימוש נכון בסימולציה בשילוב עם ניסיון והבנת כלל הצרכים בכל פרויקט מביאים לייעול בהיבטים משמעותיים רבים:

 • הערכת קיבולות מסילה

 • איתור וביטול צווארי בקבוק

 • גילוי קונפליקטים בתפעול לפי לוח זמנים

 • אופטימיזציה של כמות ומיקום מתקני איתות

 • השוואת חלופות בעלות פרמטרים מרובים

 • הגעה לפתרון מערכתי מיטבי

Gear Wheels

פרויקטים לדוגמא

בחברתנו נצבר ניסיון עשיר מאוד של עשרות סימולציות תפעוליות בפרויקטים שונים.

 

מהתקופה האחרונה: 

 • מסילה רביעית באיילון - סימולציה לניתוח הקיבולת במצב של הוספת מסילה רביעית באיילון, מה שנחשב לצוואר הבקבוק הרכבתי בישראל: 25 ק"מ של ארבע מסילות עם פיצול לגנות ולוד, תדירות של 25 רכבות לכיוון בשעת שיא.

 • קו מטרו ירוק ברכבת הקלה בתל אביב -  אורכו של הקו הוא כ־39 ק"מ, מתוכם 4.5 ק"מ במנהרה. הקו מונה 61 תחנות, מתוכן 5 תחנות תת־קרקעיות ומתפרס על ארבע ערים.

 • מקטע דרומי של הקו האדום ברכבת הקלה בתל אביב - אורכו של הקו הוא כ־24 ק"מ, מתוכם 11 ק"מ במנהרה. הקו מתפרס על חמש ערים ומונה 34 תחנות, מתוכן 10 תת־קרקעיות.

סימולציית תפעול רכבות
סימולציית תפעול רכבות

press to zoom
גאנט סידור מערכים
גאנט סידור מערכים

press to zoom
לוח זמנים של הרכבות
לוח זמנים של הרכבות

press to zoom
סימולציית תפעול רכבות
סימולציית תפעול רכבות

press to zoom
1/4
Monitor
bottom of page