© כל הזכויות שמורות לצביקה זילברשמיט | int.trans@inter.net.il | טלפון: 04-6899652 | 

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com.

סימולציה ממוחשבת לתפעול רכבות

על התוכנה

חברת INT.TRANS משתמשת בתכנת סימולציה ייעודית לתפעול רכבות RailSys של חברת RMCON.
זהו כלי עוצמתי לניתוח תפעול רכבות המתחשב ב:

  • תשתיות, שיפועי מסילה

  • מערכות תומכות של איתות ובקרה

  • תעדוף מערכות רמזורים בצמתים

  • נתוני האצה ובלימה של הנייד הרכבתי

  • יישום תקני תפעול בינלאומיים, UIC 406

  • תכנון לוח זמנים

  • גאנט אופטימיזציה לסידור צי נייד

  • תכנון תפוסת מסילות ורציפים

  • ניתוח תרחישי איחורים

  • השפעה של אירועי בטחון על התפעול:

אירוע חפץ חשוד במנהרה

אירוע חפץ חשוד ברחוב

תוצאות הסימולציה