top of page

מתחם תפעול ותחזוקה
דיפו

מאחורי הקלעים של מערכת קווי השירות, נוסעים ומטענים,

נמצא מתחם התפעול והתחזוקה:

train-depot-001-full.jpg

מהו דיפו?

הדיפו הוא למעשה מפעל שמתקיימות בו פעולות רבות:

  • תחזוקה במוסכים

  • שטיפת רכבות

  • ניקיון פנימי ברכבת

  • מילוי חול

  • ריקון שירותים

  • תדלוק

  • דיור הרכבות לחניית לילה

  • מסילה לנסיעות ניסיון.

 

בנוסף הדיפו יכול לשמש לצרכים נוספים כמו: אחסון חלקי תשתית, ציוד איתות, כבלי חישמול, מוסך לכלי הנדסה ועוד.

אידיאל אפיון הדיפו

אפיון של "המפעל" דיפו צריך לאפשר תהליך של פס ייצור בתוך המתחם, כך שהתנועות בתוך המתחם מפעילות אחת לשנייה תהיינה תנועות מהירות, ללא עיתוקים מיותרים.

 

תכנון נכון כזה יאפשר את הטיפול הנדרש למערך הרכבת בתוך חלון הזמן הצפוף, שבו הרכבת אינה מספקת שירות.

אפיון לא נכון של המתחם יגרום לכך שהמערכת הרכבתית תפעל עם ריבוי תקלות, איחורי רכבות, רמת שירות וניקיון ירודה ואף רמה ירודה של בטיחות טכנית.

3-6.jpg

דוגמא לאפיון דיפו

bottom of page