© כל הזכויות שמורות לצביקה זילברשמיט | int.trans@inter.net.il | טלפון: 04-6899652 | 

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com.

מתחם תפעול ותחזוקה

דיפו

מאחורי הקלעים של מערכת קווי השירות, נוסעים ומטענים,

נמצא מתחם התפעול והתחזוקה:

מהו דיפו?

הדיפו הוא למעשה מפעל שמתקיימות בו פעולות רבות:

  • תחזוקה במוסכים

  • שטיפת רכבות

  • ניקיון פנימי ברכבת

  • מילוי חול

  • ריקון שירותים

  • תדלוק

  • דיור הרכבות לחניית לילה

  • מסילה לנסיעות ניסיון.

 

בנוסף הדיפו יכול לשמש לצרכים נוספים כמו: אחסון חלקי תשתית, ציוד איתות, כבלי חישמול, מוסך לכלי הנדסה ועוד.

אידיאל אפיון הדיפו