top of page

בטיחות בתפעול רכבות

rAMS

הפעלת רכבת קלה, מטרו או רכבת כבדה חייבת להיות הפעלה עם דגש מיוחד על בטיחות התפעול, אשר יכולה להיות מיושמת בקשת רחבה של אפשרויות.

נקודת המפתח בהגדרה נכונה ומקצועית של בטיחות התפעול היא בהיכרות עמוקה עם מאפייני המערכת הרכבתית והממשקים איתה: 

  • תרבות ומשמעת של עובדי התפעול

  • תרבות ומשמעת של משתמשים אחרים (נהגי רכב, אופנוענים, הולכי רגל, אשר רלוונטיים במיוחד לתפעול רכבת קלה ברחוב)

  • מאפיינים מיוחדים של התשתית והסביבה (שיפוע מסילה חריג, קירבה לבית ספר)

  • ועוד...

אנו נציגים בישראל של חברת SIGNON

החברה מתמחה בנושאי בטיחות רכבתית, מערכות איתות ובקרה, rams, תקשורת בתדר  EN50126, ISA ,GSM-R,  צריכת אנרגיה ועוד.

Subway Tracks

יישום בטיחות התפעול מתבטא בהגדרה של:

 


• שיטת תפעול הרכבות, תנועה חד כיוונית או דו כיוונית במסילה
• אפיון נכון של מתקני האיתות
• זנבות בטיחות, מלכודות חול, אוטמים
• גדרות הפרדה, מסכי הפרדה ברציפי מטרו
• מערכת של נהלים ותקנות להפעלה בטוחה של הרכבת.

bottom of page