top of page

תכנון תפעולי

מהי בעיית תכנון תפעולי?

מגוון האפשרויות והתוצאות לפתרון של בעיית תכנון תפעולי לרכבות הינו כמעט אינסופי. למשל: הסעת 10,000 נוסעים בשעה מאזור א' לאזור ב' יכול להתבצע ברכבות ישירות או ברכבות מאספות, במסלול מסילתי אחד או במסלול מסילתי שני, ברכבות קצרות בתדירות גבוהה או ברכבות ארוכות בתדירות נמוכה ועוד כהנה אפשרויות.

איך פותרים בעיית תכנון תפעולי?

הגעה לפתרון יעיל לבעיית תכנון תפעולי מחייבת הכרה לעומק של כל מרכיבי המערכת התפעולית הרכבתית, משולב עם ניסיון מעשי בתפעול רכבות. רק כך ניתן להגיע לפתרון, שבראש ובראשונה עונה למטרות השירות (נוסעים או מטענים) וחתירה לפתרון מיטבי תחת אילוצים רבים ושונים בכל מערכת רכבתית.

השירותים שלנו

בתחום התכנון התפעולי חברת INT.TRANS מתמחה במתן פתרונות יעילים בכל היבטי תפעולי הרכבות:

  • ניתוחים לקביעת כמות ציוד נייד נדרש – עלות ציוד הנייד הרכבתי הינה מרכיב מהותי בעלויות ההון וכן בעלויות התפעול ותחזוקה השוטפות. ניתוח נכון של כמות ציוד הנייד הנדרש יתאים את היצע הקרונות בתפעול לביקוש הנוסעים. מחד, כמות הקרונות בשעות השיא תהיה מספקת, ומאידך, ייעשה שימוש מושכל בכמות הנייד כדי שרכבות לא יופעלו עם קרונות ריקים בשעות השפל.

  • ניתוח צווארי בקבוק מסילתיים במטרה להגיע לקיבולת אופטימאלית של רשת המסילות.

  • השוואת חלופות למיקום מתחם לתפעול ותחזוקה, מיקום לדיור רכבות. נסיעות הסרק של מערכי הרכבת מ/אל המתחם צריכות להיות מינימליות. צורת שטח המתחם וגודל השטח צריכים להתאים לצרכי התפעול, התחזוקה ועוד.

  • כיצד להגדיל את דיוק הרכבות ולשפר את איכות השירות?

  • ניהול תנועת הרכבות בצורה יעילה עם קבלת החלטות מושכלת בזמן אמת ובתנאי לחץ.

  • כמות עמדות עבודה במרכז בקרה ושליטה, תחומי אחריות של כל בעל תפקיד במרכז.

  • תוכנית לתפעול הרכבת במצבים מיוחדים, מצבי חירום, תפעול חלקי של המערכת הרכבתית.

ניתוח ותכנון תפעולי מקצועי מביא תוצאות מדהימות:

categories1.jpg
bottom of page