top of page

הייעוד

חברת INT TRANS מאמינה שפתרון אמיתי כחלופה לרכב פרטי הוא שילוב (אינטגרציה) נכון בין אמצעי תחבורה ציבורית.
הבנת היתרונות והמגבלות של כל אמצעי תחבורה מובילה לשילוב נכון, כך שאמצעי תחבורה אחד משלים ומזין את אמצעי התחבורה האחר. כך נבנית מערכת תחבורה משולבת, הבנויה ממספר פתרונות תחבורה הפועלים בהרמוניה.
אנו מספקים נוסחה מנצחת המשלבת עשייה אקדמית עם ניסיון מעשי רב-שנים במערכות רכבתיות שונות, רכבת כבדה, רכבת קלה ומטרו.

התחייבות

INT TRANS מתחייבת ל-

• מתן שירותי ייעוץ ותכנון ברמה המקצועית הגבוהה ביותר
• מתן פתרונות מיטביים תוך שיתוף פעולה הדוק עם הלקוח
• היצמדות ללוח הזמנים ולתקציב במהלך העבודה על הפרויקט
• מאמץ מתמשך לשיפור ולהתייעלות

 

bottom of page