פרוגראמות מסוף מטענים

מהו מסוף מטענים רכבתי?

מסוף מטענים רכבתי הוא מקום שבו שותפים למלאכה מספר גורמים שונים:

  • משאיות המובילות למסוף מכולות או מטען אחר

  • רכבת שעל קרונותיה מובל המטען

  • מלגזות/עגורן שער/מסוע אשר בעזרתם עובר המטען בין הרכבת למשאית. 

אפיון מסוף המטענים מתחשב בגורמים אלו הנעים ופועלים בתוך המסוף. 

 

בהתאם לכך מוגדרים:

 

  • זנבות מסילה לצורכי עיתוק קרונות

  • שטח לערוגת מכולות המאפשר חופש תנועה למלגזה או אמצעי אחר

  • חיבור מסוף המטענים לקו המסילה הראשי

  • חיבור מסוף המטענים לשלוחות למפעלים

  • כמות מסילות ואורכן.

© כל הזכויות שמורות לצביקה זילברשמיט | int.trans@inter.net.il | טלפון: 04-6899652 | 

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com.