שירותי ייעוץ ותכנון

סימולציה ממוחשבת לתפעול רכבות

תכנון

תפעולי

מיקרו סימולציה לתנועת הולכי רגל וכלי רכב

אפיון קווי שירות ותדירות רכבות

תכנית אב ברשת תחבורה

ארצית/מטרופולינית

מתחם תפעול ותחזוקה,

דיפו

פרוגראמות מסוף מטענים

בטיחות בתפעול רכבות

אפיון תשתיות, איתות ומערכות בקרה ושליטה

© כל הזכויות שמורות לצביקה זילברשמיט | int.trans@inter.net.il | טלפון: 04-6899652 | 

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com.