© כל הזכויות שמורות לצביקה זילברשמיט | int.trans@inter.net.il | טלפון: 04-6899652 | 

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com.

שירותי ייעוץ ותכנון

סימולציה ממוחשבת לתפעול רכבות

תכנון

תפעולי

מיקרו סימולציה לתנועת הולכי רגל וכלי רכב

אפיון קווי שירות ותדירות רכבות

תכנית אב ברשת תחבורה

ארצית/מטרופולינית

מתחם תפעול ותחזוקה,

דיפו

פרוגראמות מסוף מטענים

בטיחות בתפעול רכבות

אפיון תשתיות, איתות ומערכות בקרה ושליטה