© כל הזכויות שמורות לצביקה זילברשמיט | int.trans@inter.net.il | טלפון: 04-6899652 | 

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com.

פרסומים

עבודת מחקר (תיזה) בטכניון

עבודת מחקר בטכניון.jpg

ריאיון בשבועון אנשים ומחשבים

ריאיון בשבועון אנשים ומחשבים.jpg

סמינר בטכניון

תכנון ותפעול מערכות רכבתיות

סמינר בטכניון - תכנון ותפעול מערכות רכבת

כתבה בנושא רק"ל חיפה-נצרת מתוך מגזין "תנועה ותחבורה"

כתבה רק''ל מתוך מגזין תנועה ותחבורה.jpg

סמינר אורט בראודה

Planning & Operations of Railway System

סמינר אורט בראודה.jpg

חשמול רכבות

חשמול רכבות.jpg