מבין לקוחותינו

נתיבי ישראל

יפה נוף

רכבת ישראל

משרד התחבורה

נת"ע

צוות תכנית אב לתחבורה י-ם

רכבת גאנה

באמצעות חברה קבלנית

סיטיפס

שפיר

חוצה ישראל

רשות שדות התעופה

החברה הכלכלית ראשון לציון

האיחוד האירופי

דן

RINA

נתיבי איילון

© כל הזכויות שמורות לצביקה זילברשמיט | int.trans@inter.net.il | טלפון: 04-6899652 | 

© 2023 by Success Consulting. Proudly created with Wix.com.